Klimatyzacja: zużycie energii elektrycznej

Żeby lepiej dopasować rodzaj i moc klimatyzatora do własnych potrzeb, należy zapoznać się bliżej z pojęciem efektywności energetyczenej.

Planując zakup klimatyzatora szczególną uwagę trzeba poświęcić na zapozananie się z klasą energetyczną, gdyż to właśnie ona będzie miała bezpośrednie przełożenie na koszt energii elektrycznej pobranej przez urządzenie. Powszechnie stosowane są etykiety energetyczne posługujące się skalą A/G oraz A+++ /D, nie są one jednak najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej. Nieco lepiej te zużycie określają międzynarodowe wskaźniki EER i COP, zastosowane w celu wyeliminowania pomyłek w zakresie oznaczania sprzętu.

Współczynnik EER określa stosunek wydajności chłodniczej urządzenia  do całkowitego poboru mocy. Analogicznie wsółczynnik COP informuje ile kWh oddanego ciepła przypada na 1 kWh pobranej energii elektrycznej. Współczynników EER dla współczesnych klimatyzatorów zawiera się z reguły w zakresie od 3,2 do 4,8. Oznacza to, że z 1 kW zużytej energii elektrycznej klimatyzator wyprodukuje 3,2 kW lub 4,8 kW zimna. Analogicznie sytuacja wygląda dla produkcji ciepła jeśli pod uwagę weźmiemy wskaźnik COP. Zgodnie z normą ISO 5151 wartość wskaźników odczytuje się przy temperaturze powietrza otoczenia +35 °C w trybie chłodzenia i +7 °C w trybie grzania. 


Jako, że na  podstawie pojedynczej, chwilowej  wartości EER/COP nie sposób oszacować kosztów chłodzenia/ogrzewania budynków, zaczęto szukać innych wskaźników. Dzięki uaktualnieniu dotychczasowych wskaźników o zróżnicowane warunki klimatyczne i uwzględnieniu tego jak zmienia się temperatura zewnętrzna, powstał sezonowy wskaźnik efektwności enertgetycznej SEER/SCOP (dodatkowa litera S - sezonowy). Kierując się wartościami powyższych parametrów jesteśmy w stanie porównać i określić jaka jest efektywność energetyczna urządzenia i jakie koszty niesie ze sobą jego użytkowanie dłużym okresie.

Dobierając moc klimatyzatora przyjmujemy w uproszczeniu, że do ochłodzenia/ogrzania pomieszczenia o powierzchni 10m² potrzebujemy 1 kW mocy. Przyjmując zatem, że chcemy schłodzić ogrzać powierzchnię 30-40 m²  powinniśmy dobrać urządzenie o mocy nomianej około 3,5 kW. Oczywiście dokładniejsze obliczenie zapotrzebowania na chłód/ciepło wymaga indywidulanego obliczenia zysków i strat energetycznych w budynku. Zakładając jednocześnie, że przeciętny klimatyzator o mocy 3,5 kW i wartości wskaźnika SEER 6.1 zużyje w sezonie letnim  około 220 kWh, to jednostka o nieco lepszej klasie energetycznej, SEER=8.5, zużyje jedynie około 150 kWh energii elektrycznej.

Różnica jest znaczna. Jeszcze mocniej widać rożnicę w zużytej energii elektrycznej pomiędzy urzdzeniami różnej klasy, jeśli skupimy się na funkcji ogrzewania. Jako, że sezon grzewczy trwa znacznie dłużej niż sezon chłodzenia, powinniśmy założyć, że urządzenie o mocy 3,5 kW i wartości SCOP=4, pracujące 24 godz. na dobę w całym sezonie grzewczym, zużyje co najmniej 1000 kWh. Z kolei urządzenie o wartości SCOP=5.3 pobierze w tych samych warunkach jedynie 600 kWh energii elektrycznej w całym sezonie grzewczym.

Powyższe informacje mogą wprawić co niektórych w lekką konsternację, ze względu na duże ilości energii elektrycznej wskazane w przykładzie.  Bez obaw, jeśli planujesz użytkować klimatyzator okazajonalnie, nigdy nie zobaczysz na swoim rachunku dodatkowych 1000 kWh. Urządzenia o mocy 3,5 kW, pracujące całą dobę, wykazują zuzycie energii elektrycznej rzędu 7-8 kWh na dobę . Może być to oczywiście nieco mniej lub więcej w zależności od klasy efektywności energetycznej urządzenia, powierzchni pomieszczenia, czy warunków temperaturowych w jakich klimatyzator pracuje.