Zajmujemy się montażem,  serwisem oraz demontażem urządzeń klimatyzacyjnych. Usługi świadczymy dla osób prywatnych, firm i instytucji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza firma posiada niezbędne certyfikaty wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające posiadanie uprawnień niezbednych do instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych. Posiadamy również Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej by chronić naszych klientów na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych.